Subvencións para proxectos de enerxías renovables de uso térmico

pellets-4844847_960_720.jpg

O Instituto Enerxético de Galicia Ven de  de publicar a orde reguladora das axudas para instalacións térmicas con fontes renovables, destinadas á administración local e ás empresas.

Subvencionase a  renovación ou instalación de xeradores de calor para auga quente sanitaria ou calefacción que utilizan biomasa como combustible, enerxía solar térmica, xeotérmica e aerotérmica está subvencionada.

A cobertura da subvención alcanza o 80% do custo subvencionable da mesma e o prazo para solicitalo está aberto ata o 2 de xullo.

Acceso ao Diario Oficial de Galicia: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200701/AnuncioG0474-190620-0002_gl.html

Máis información: http://www.inega.gal/subvencions/subvencions/index.html

Estas axudas contan con cofinanciamento do FEDER

Artículo escrito por golpe. 01-07-2020