BONO SOCIAL


Bono social Segundo o Real decreto 897/2017

O Bono social eléctrico é un mecanismo creado polo Ministerio de Industria para ofrecer a determinados grupos un desconto sobre o prezo da electricidade. As regras básicas que a regulan son o Lei 24/2013 do sector eléctrico, o Real decreto 897 / 2017 a partir do 6 de outubro ea orde ETU / 943/2017 do 6 de outubro. Esta é a segunda conexión social eléctrica no estado español e entrou en vigor o 8 de outubro de 2017.

Con este pedido introdúcense cambios importantes no estándar. Por unha banda, o acceso ao bonos está ligado ao nivel de ingresos da unidade familiar e ao número de menores que hai nela. Tamén recoñece aos consumidores vulnerables, vulnerables e en risco de exclusión social, que poden provocar cambios importantes na loita contra a pobreza enerxética.

Recorda,  si  xa eres beneficiario do antigo Bono Social, debes renovar a condición de consumidor vulnerable para o novo Bono Social. Amplíase o prazo ata o 9 Outubro de 2018.


Novos formularios de solicitude: O sábado 7 de abril de 2018 publicouse a orde ETU 361/2018 pola que se modifican os formularios de solicitude do bono social. Nesta orde tamén se amplia o prazo para a renovación dos actuais beneficiarios do bono social, ata o 9 de outubro de 2018. Por outra banda, solicítase que as persoas individuais acrediten o seu estado civil por medio da folla individual do rexistro civil. Namentras non sexa posible a expedición deste documento, poderá presentarse calquera outro documento expedido pola autoridade competente.


Nesta sección pódese consultar e descargar os documentos relacionados coa bonificación social, segundo o Real Decreto 897/2017 ea orde (ETU943 / 2017), ETU/361/2018 :