Xornada Práctica ICOIIG FAEPAC ANERR 08 de Febreiro de 2018

Rehabilitacion-Energetica.jpg

ANERR xunto con ICOIIG e FAEPAC celebrará o próximo 08 de Febreiro no Ilustre Colexio Oficial de Enxeñeiros Industriais de Galicia. C/ Alameda, 30-32, 8º. 15003 A Coruña, unha nova xornada práctica do Campus da Rehabilitación. Punto de encontro de empresas de rehabilitación e reforma, técnicos, instaladores, administradores de fincas, fabricantes e a Administración Pública, en definitiva, todos os axentes implicados na Rehabilitación e a Reforma.

É moi interesante coñecer de primeira man as actuacións que se están realizando en rehabilitación, así como a repercusión directa e indirecta que na zona xa está a ter para rexeneración urbana e rehabilitación dos inmobles, así como para a mellora da calidade de vida e confort dos seus veciños.

A xornada comeza coa participación de institucións onde exporán as súas iniciativas en rehabilitación e Axudas. D. Oriol Sarmiento Dez, Decano do Ilustre Colexio Oficial de Enxeñeiros Industriais de Galicia; Dna. Isabel Alonso, Directora Xeral da Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación e Reforma; D. Valentín González, Presidente de Fundación Axencia Enerxética Provincial dá Coruña, Presidente da Deputación da Coruña; D. Xiao Varela, Tenente de Alcalde Delegado da área de Rexeneración Urbana, Dereito á Vivenda e Mobilidade Sostible, Concello dá Coruña.

Estas xornadas, dirixidas aos profesionais que proxecten, executen ou realicen o control de obra, preséntanse como unha oportunidade para coñecer, a través dunha visión práctica. Son solucións innovadoras en rehabilitación apoiándose en catro alicerces básicos (na medida das condicións da sala), manipulando e explicando as solucións máis adecuadas para a rehabilitación e a reforma eficiente. Serán explicados por profesionais de empresas relevantes do Sector, pondo á disposición dos asistentes a súa experiencia para elixir a solución máis adecuada en cada caso, así como a evitar erros habituais derivados dunha incorrecta elección, aplicación, instalación, control.

CAMPUS DA REHABILITACIÓN

Dentro do Plan de Dinamización da Rehabilitación de ANERR, creouse o CAMPUS da Rehabilitación, onde se desenvolverán todas as xornadas e encontros técnicos, así como terá un espazo singular na nova web que desde ANERR está a realizarse.

As Xornadas prácticas son esenciais para actualizar o noso coñecemento, así como para impulsar a Calidade e a Profesionalización do Sector.

Podes ampliar información en www.aenerr.es www.icoigg.es

Inscripción

 

Artículo escrito por santi. 05-02-2018
Servizo de Asesoría Enerxética