Luz verde para a maior planta de biomasa de Galicia

Grenalia_Teixeiro.png

O Concello de Curtis (A Coruña) concedeu  licencia de obra á planta de produción de enerxía renovable a través de biomasa que Greenalia Biomasa Enerxía SL pretende construír na zona industrial de Teixeiro, e que será " a máis grande de Galicia ".

O prazo de execución estimado é de 20 meses e o orzamento das obras ascende a  70 millóns de euros, segundo a información proporcionada nun comunicado polo Concello, que sinala que a concesión esa semana da licenza resposta  á documentación presentada e aos informes favorables das diferentes administracións competentes.

Precisamente, a empresa obtivo a autorización administrativa da Xunta de Galicia para a súa implantación en febreiro deste ano.

A planta estará construída nunha parcela de 100.000 metros cadrados que se atopa na segunda fase da urbanización do polígono industrial de Teixeiro. Entre a súa construción e operación xerará, segundo o Concello, preto de 500 traballos.

A empresa pagará ás contas municipais "350.000 euros da taxa por prestación de servizos urbanísticos". Ademais, o Concello está a estudar unha bonificación no  ICIO, que xa existe para o establecemento de novas empresas que crean emprego e riqueza no municipio.

O executivo local Curtis tamén amosa que o inicio destas obras coinciden no tempo coa execución "ben avanzada" da pranta de procesamento de leite  de  Goodelit tamén no mesmo polígono de Teixeiro, que pretende crear 130 empregos directos e 130 indirectos.

Artículo escrito por golpe. 20-08-2018